Přezkoušení z odborné způsobilosti – Vrácení řidičského oprávnění

Služba je určena všem, kteří chtějí získat zpět odebraný řidičský průkaz, protože:

 • ztratili řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění
 • pozbyli řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů
 • jsou ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem
 • jsou ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem

Jaký je rozsah přezkoušení?
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

 • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
 • praktická jízda (na vozidle každé skupiny, o kterou žádáte, u nás pouze skupina B)

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Teoreticky nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme alespoň jednu cvičnou jízdu (2 vyučovací hodiny).
Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?
Platí obdobně ustanovení o zkoušce z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění.

Dosažení 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.
Co je potřeba přinést do autoškoly?

 • výpis z evidenční karty řidiče (vydává odbor dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností)
 • žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.
Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (magistrátu)?

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.
Co je potřeba přinést do autoškoly?

 • výpis z evidenční karty řidiče (vydává odbor dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností)
 • žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.
Jaký je rozsah přezkoušení?
Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (magistrátu)?

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.
Co je potřeba přinést do autoškoly?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z evidenční karty řidiče (vydává odbor dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností)
 • žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.
Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě (magistrátu)?

 • doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • doklad o zdravotní způsobilosti
 • dopravně psychologické vyšetření
 • rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno

Aktuality

 • Termíny zahájení výuky a výcviku

  10.3.2024

  Volné termíny zahájení výuky a výcviku sk. B:

  ZÁŘÍ 2024

  ŘÍJEN 2024

  LISTOPAD 2024

 • Řidičák od 17 let

  26.10.2023

  Od 01.01.2024 bude možno získat řidičské oprávnění již od 17 let. 

  Jaké jsou podmínky a více informací naleznete zde

Autoškola

Kontaktujte nás

Slezské náměstí 57/8, 743 01 Bílovec

Najdete nás